Виконання статті 30 Закону України "Про освіту" - "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти"

 
 

Виконання статті 30 Закону України "Про освіту" - "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти"
Відділ освіти та молодіжної  політики Кілійської РДА                  
(назва установи)                        
                         
Ідентифікаційний                               
код за ЄДРПОУ 02145174     КАРТКА  АНАЛІТИЧНОГО  ОБЛІКУ  КАСОВИХ  ВИДАТКІВ          
Приозернянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст   1 Грудень 2017 р.          
Код програмної класифікації                           
Вид коштів   0                              
  Видатки за кодами економічної класифікації     Разом:  
з.пл. нарах придб. придб. продукти  оплата  видатки  оплата водопост. оплата оплата інших інші  придбання  капіт.  
на з.пл матер.инвен медикам. харчування послуг крім ком. на відрядж водовідв. елктроен. енергоносіїв видатки облад. ремонт  
2111 2120 2210 2220 2230 2240 2250 2272 2273 2275 2800 3110 3132  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
з поч року                           0  
районний бюджет 605372,36 147483,32 4964,82 815,97 52665,43 6224,25 1200   48234,82 176828,49       1043789,46  
осв.субвенція  1382048,04 299863,43               29125       1711036,47  
від дод(господ.) діяльності         32365,06           208,46     32573,52  
від отриманих благод.внесків     13158                 6483,54   19641,54  
                            0,00  
                               
Всього  1987420,40 447346,75 18122,82 815,97 85030,49 6224,25 1200,00 0,00 48234,82 205953,49 208,46 6483,54 0,00 2807040,99  
  1987420,40 447346,75 18122,82 815,97 85030,49 6224,25 1200 0 48234,82 205953,49 208,46 6483,54 0 2807040,99  
                               
                               
                               


Создан 06 дек 2017